23 Ağustos 2013 Cuma

Ankara Burs Veren Kurumlar Listesi


Ankara Burs – Ankarada Burs
Bursları il il sınıflandırmak gerekirse Ankara ilimizde burs veren kurum, kuruluş ve dernekler şöyle sıralanabilir:

 • 20 Mayıs Eğitim Kültür.Sosyal Dayanışma Vakfı
 • 21.Yüzyıl Eğitim Kültür Vakfı
 • Abdülkadir Özkan Eğitim Vakfı Tel:2323720
 • Adalet Bakanlığı 312 417 77 70
 • Adıyaman Eğitim Vakfı Tel:4188589
 • Afet İşleri Genel Müdürlüğü 312 278 89 54
 • Ağa Ceylan Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Tel:4374824
 • Ağaç İşleri Genel Müdürlüğü 312 212 50 00
 • Akın Eğitim ve Sağlık Vakfı Tel: 4424822
 • Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı Tel:4267282
 • Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı Tel: 2296816
 • Anadolu Üniv. Okuyanları ve Mezunları Eğitim Kültür.Vakfı
 • Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü 312 310 49 60
 • Ankara Büyükşehir Belediyesi Bursu
 • Ankara Kültür ve Eğitim Vakfı Bayındır Tel: 4350056
 • Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
 • Ankara Üniversitesi Hukuk. Eğitim Arş. G.Enst.Vakfı
 • Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 312 419 12 00
 • Askeri Yargıtay Başkanlığı 312 417 61 00
 • Askeri Yüksek İd.Mahkemesi 312 425 08 28
 • Atatürk Kültür Dil Tarih Genel Müdürlüğü 312 467 73 50
 • Atatürkçü Düşünce Vakfı Tel: 4416131
 • Basın Yayın Enformasyon Genel Müd. 312 468 49 67
 • Başbakanlık Basımevi Genel Müdürlüğü 312 310 32 55
 • Batıkent Kültür. ve EğitimVakfı
 • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 312 417 92 60
 • Bitlis Eğitim Tanıtma Vakfı
 • Boru Hatları Petrol Genel Müdürlüğü 312 467 01 50
 • Bütçe-Mali Kontroller Genel Müdürlüğü 312 425 12 86
 • Cemal Nevzer Erciş Eğitim Vakfı
 • Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 312 425 11 63
 • Çalışma Genel Müdürlüğü 312 433 36 72
 • Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 312 231 72 80
 • Çankaya Eğitim ve Kültür Vakfı Tel: 4380543
 • Çay İşletmeleri-ÇAYKUR Genel Müd. 464 213 02 41
 • Çevre Bakanlığı 312 342 39 00
 • Çevre Eğitim Değerlendirme Gen. Müd. 312 342 39 00
 • Çevre Kirliliği Genel Müdürlüğü 312 342 27 79
 • Çevre Koruma Genel Müdürlüğü 312 342 27 53
 • Çimento Sanayi Genel Müdürlüğü 312 287 92 92
 • Çinko Kurşun Metal Genel Müdürlüğü 312 223 24 60
 • Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müd. 312 310 24 60
 • Çukobirlik Genel Müdürlüğü 322 441 00 73
 • DB.Deniz Nakliye Genel Müdürlüğü 312 252 97 60
 • Deniz İşletme ve Tanker Genel Müd. 312 276 92 90
 • Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü 312 212 46 33
 • Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 312 244 08 61
 • Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 312 311 30 88
 • Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü 312 222 39 74
 • Devlet İstatistik Genel Müdürlüğü 312 417 64 40
 • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 312 418 98 53
 • Devlet Personel Başkanlığı Genel Müd. 312 230 01 45
 • Devlet Planlama Teşkilatı Genel Müd. 312 230 01 45
 • Dışişleri Bakanlığı 312 287 25 55
 • Dışişleri Sözcülüğü Genel Müdürlüğü 312 287 25 55
 • Doç.Dr.Olcay Birgül EğitimVakfı ODTÜ Kimya Bölümü
 • Eğitim ve Kalınma Vakfı Tel: 4311635
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 312 212 64 20
 • Erişen Eğitim Vakfı Tel: 4462960
 • Eski Ankara Eğitim Vakfı Tel: 2126168
 • Gazi Üniv. Diş Hekim. Fk.
 • Gençleri Destekleme ve Koruma Vakfı Tel: 4391176
 • Haberal Eğitim Vakfı Tel:l 2225802
 • Hacettepe Üniv. Müh. Fk.Vakfı
 • Hacettepe Üniv.Vakfı Tel: 2664180
 • İhsan Doğramacı Vakfı Tel: 2664179
 • İTÜ Yük. Müh. Bir.Vakfı Tel: 4285263
 • Kasrı Şirin Eğitim ve Öğrt.Kültür Vakfı Tel: 3601949
 • Köksal Eğitim Vakfı Tel: 4403150
 • Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Tel: 4252468
 • Kültür Bakanlığı 312 324 03 22
 • Maarif Eğitim Day. ZehraVakfı
 • Maliye Bakanlığı 312 425 51 00
 • Milli EğitimVakfı Tel: 2154310
 • Muhtaç Çocuklara EğitimYardım Vakfı Tel: 4336647
 • Mustafa Kemal GençlikVakfı Tel: 2322078
 • Necmi Şahin Eğitim Vakfı Tel:4682831
 • Nurettin Karaoğuz Eğitim ve Yar Vakfı
 • Nurol Eğitim Kültür.Sp Vakfı Tel: 4284250
 • ODTÜ GeliştirmeVakfı ODTÜ Yerleşkesi Tel: 2102156
 • ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim Ve Arş.Vakfı Tel: 2322300
 • Orman Bakanlığı 312 417 60 00
 • Orman Bakanlığı Personeli Çocuk.Okut Vakfı Tel: 4315727
 • Rıdvan Eğitim ve Yar Vakfı Tel: 4335245
 • Sağlık Bakanlığı 312 435 64 40
 • Samiye-Naim Eğitim Vakfı Tel: 4317185
 • Sema Yazar Gençlik Vakfı Tel 4401616
 • Tacettin Eğitim Kültür Vakfı Tel: 3100002
 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 312 419 16 80
 • Teknik EğitimVakfı Tel: 4179931
 • Tuna Kültür ve Eğitim Vakfı Tel: 4187025
 • Turizm Bakanlığı 312 212 83 00
 • TÜBİTAK Münir Birsel Lisünsüstü Bursları Vakfı
 • Türkiye Eğitim Kültür. Ve Sos Hiz Vakfı Tel: 2297516
 • Uğur Mumcu Araş.Gaz Vakfı Tel: 4417720
 • Ulaştırma Bakanlığı 312 212 67 30
 • Uluslar arası Kültür Değişim Prog. Burs Vakfı Tel:4464245
 • Üstün Zekalıları Geliştirme ve Destek Vakfı

Hiç yorum yok: